co tím vším získáme ?

Nechal jsem výsledek svého tří letého snažení při výběru, vytěžení ve vhodnou dobu a pozvolném přirozeném sušení, odborně posoudit truhlářem, který pracuje pouze s masivním dřevem.

31 Ledna 20120 jen názor Jiří Cvrček

Na konci roku 2019 jsem poskytl 20 ks prken a fošen dubového měsíčního dřeva truhláři s více jak 25 let dlouhou praxí, při vyhotovování interiérového nábytku, s požadavkem na vypracování odborného posouzení.

Obdržel jsem jeho vyjádření k charakteristice měsíčního řeziva z hlediska vizuálního, z hlediska opracování a použití. Jím vnímaná základní charakteristika rozdílů mezi běžně pokáceným, v sušárnách sušeným řezivem a měsíčním dřevem je v obsahu volné a vázané vody při kácení. Dále ve způsobu sušení, kdy proces sušení běžného řeziva je urychlen v sušárnách v rámci týdnů, oproti měsíčnímu řezivu, které je sušené přirozenou cestou několik let v závislosti na druhu řeziva.

Dále pokračuji citací z jeho posudku mého měsíčního dřeva. Měsíční řezivo na první pohled, oproti běžnému dubovému řezivu nevykazuje rozdíl z hlediska barevnosti. Z hlediska struktury, ano. Poskytnuté měsíční řezivo má méně trhlin a prasklin. A to zejména v čelní části fošen a prken. Prasklin v čelní části je méně a co je zásadní, jsou krátké. Neviděl jsem u předloženého měsíčního řeziva používat během sušení plechové pásky, nebo malé kramle přibité na čelní straně fošen. Ty se používají pro zamezení praskání řeziva při sušení. Čím je proces sušení řeziva rychlejší, tím je větší pravděpodobnost praskání řeziva v čelní části, a to do výrazné hloubky. Poskytnuté fošny vykazovaly minimální průhyb, jak v podélném, tak i příčném směru.

Řezivo mělo při manipulaci, přenášení, stejnou váhu, tedy vlhkost. To se potvrdilo při samotném měření vlhkosti, kdy bylo dosahováno naměřených hodnot v rozmezí 15,2 až 17.8 %.

blog

Charakteristika měsíčního řeziva při opracování.

Při rozmítání poskytnutého měsíčního řeziva nedocházelo ke svírání kotouče, ani k rozevírání materiálu po rozmítnutí. Nedocházelo k žádnému, nebo minimálnímu pohybu materiálu po rozmítnutí, ať už ve směru do stran, nebo nahoru, či dolu. Poskytnuté řezivo bylo po rozmítnutí tvarově stálé, a to i s odstupem času, 1-2 dny před dalším opracováním. Ten to fakt považuji za zcela zásadní pro následnou výrobu nábytku.

Při srovnávání a protahování se poskytnuté měsíční řezivo chovalo obdobně, jako běžné řezivo, co se týče vynaloženého úsilí, tlaku. Bylo zde méně vyštípaných, vytrhaných míst. Přičemž ostří obráběných nožů bylo stejné. K častému vyštípáváni, praskání dochází u řeziva, které je přesušené. To, že poskytnuté měsíční řezivo vykazuje tvarovou stálost i po opracování znamená, že je rovnoměrně vysušené, jak na povrchu, tak i v jádru. Při broušení poskytnuté měsíční řezivo nevykazovalo žádné výrazné rozdíly, oproti běžnému řezivu.

Při řezbářském opracování bylo poskytnuté měsíční řezivo více kompaktní, méně náchylné na vyštípávání, praskání.

Z důvodu vyšší tvarové stálosti je poskytnité měsíční dřevo výborné pro výrobu nábytku a konstrukcí s požadavkem na vyšší tvarovou stálost. Je vhodné na venkovní stavby z důvodu přirozené komunikace s vlhkostí. Přirozené sušení zachovává buněčné stěny neporušené, a tak může vlhkost přirozeně odcházet a dřevu je umožněno vrátit se do původního tvaru.