Měnící se rychlost proudění vzduchu je podstatná.

urychlující sušárenské postupy ničí dřevo.

jde o tradiční postup

Proudění vzduchu musí být trvalé. Tak jako tepe lidské srdce, tak jako tepe nárůst a ubývání objemu kmene stromu podle fáze měsíce (přízemí, odzemí), musí rychlost proudění vzduchu být proměnná. Stejnou rychlostí vanoucí vítr dřevo podle rychlosti buď podsušší nebo při pomalém vanutí nedosuší. Volná vlhkost se z hmoty dřeva uvolní samovolně vnitřky kapilár. S vázanou vlhkostí to je těžší, neboť je uložena v buněčných stěnách a lze jí uvolnit pouze během delšího běhu času vzlínáním na povrh prkna nebo fošny, kde je následně odfouknuta proudícím větrem. Přes různé pokusy a omyly v začátcích mého vysoušení řeziva jsem se dostal k těmto závěrům.

Více zde.

dub z kokořínské oblasti

Vzhledem k podmínkám v polabské nížině, kdy nízká nadmořská výška a delší vegetační období, vytváří specifické podmínky pro růst tohoto listnáče a to v kombinaci se sušším pískovcovým podložím, má možnost dub během svého růstu vytvořit mezi letokruhy pevnější a silnější vrstvu.

Jak sušíme dub